Το Welcome είναι ένα δίγλωσσο in-room περιοδικό για τους επισκέπτες διακεκριμένων ξενοδοχείων τεσσάρων και πέντε αστέρων. Διανέμεται αποκλειστικά σε 44 ξενοδοχεία της Αθήνας όπως επίσης κυκλοφορεί ειδική, ετήσια καλοκαιρινή έκδοση για 41 πολυτελή ξενοδοχεία στη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Βασική διαφοροποίηση του Welcome είναι ότι πρόκειται για ένα custom made περιοδικό για κάθε ένα από τα ξενοδοχεία στα οποία κυκλοφορεί: κάθε μία από τις διαφορετικές εκδόσεις έχει ξεχωριστό εξώφυλλο με το λογότυπο και την ονομασία του κάθε ξενοδοχείου, ξεχωριστό editorial από τον διευθυντή του ξενοδοχείου, ξεχωριστή ταυτότητα με τα στοιχεία του ξενοδοχείου και ένα οκτασέλιδο ύλης που βρίσκεται στη διάθεση του κάθε ξενοδοχείου για να παρουσιάσει θέματα της επιλογής του.