Βασικός στόχος του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, πέραν της μετάδοσης και μεταφοράς του αθλητικού ιδεώδες και των ιδανικών του, είναι η στήριξη και η προσφορά στον συνάνθρωπο. Για αυτόν τον λόγο, κάθε χρόνο στηρίζονται φιλανθρωπικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδος, ενώ ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας αποτελεί σημείο αναφοράς για τα άτομα που συμμετέχουν από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που στηρίζει ο αγώνας.