Το Navarino Challenge αποτέλεσε την πρώτη ελληνική διοργάνωση που έθεσε και υλοποίησε αρχές αειφορίας, στις 11-13 Οκτωβρίου 2019. Η διοργάνωση καινοτόμησε εφαρμόζοντας ένα ακόμα πιο φιλικό προς το περιβάλλον πρόγραμμα δράσεων στη Μεσσηνία, την Πύλο και την Costa Navarino. Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προσπάθεια υιοθέτησης μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον στρατηγικής, η διοργάνωση προχώρησε σε μια σειρά δράσεων που σκοπό είχε να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το μείζον ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, καθιστώντας το Navarino Challenge την 1η διοργάνωση στην Ελλάδα που βάζει τις βάσεις για να εφαρμοστούν οι αξίες της αειφορίας.