Με πρότυπο το επιτυχημένο μοντέλο του Μenalon trail, τη πρώτη πιστοποιημένη πεζοπορική διαδρομή στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπορίας, η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί δίκτυο μονοπατιών 1.000 χλμ τα οποία συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο κοινωνικής οικονομίας που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα δεδομένου πως όλοι οι φορείς προέρχονται από το χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ., συντονίζει τους φορείς αυτούς παρέχοντας τεχνογνωσία ώστε πέρα από τη συντήρηση των μονοπατιών να αναλάβουν τη λειτουργία και την προβολή τους.