Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών είναι ιδιωτικό και βρίσκεται στην Καλαμπάκα. Λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2015 και στους στόχους του περιλαμβάνονται η ανάδειξη και η ενίσχυση των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και η γνωριμία με τα μανιτάρια και η ανάδειξη της διατροφικής και θεραπευτικής τους αξίας. Διαθέτει δύο συλλογές: των ταριχευμένων ζώων, που περιλαμβάνει 350 είδη ζώων, και των μανιταριών που περιλαμβάνει 250 είδη, οι οποίες παρουσιάζονται σε διοράματα. Αναπτύσσει σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, με κυριότερες το Κυνήγι Τρούφας και την ετήσια Γιορτή Μανιταριού, ενώ έχει δημιουργήσει και περίπου 70 προϊόντα μανιταριών και τρούφας, τα οποία διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά.