Η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και η μείωση του κόστους είναι μερικά από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να επιλύσει κάθε ξενοδόχος. Στα περισσότερα ξενοδοχεία οι καθημερινές εργασίες πραγματοποιούνται με τη χρήση χαρτιού, email και τηλεφωνικών κλήσεων. Με το HotelToolbox οι ξενοδόχοι οργανώνουν και παρακολουθούν τις λειτουργίες του ξενοδοχείου, μειώνουν το λειτουργικό κόστος, τις ανθρωποώρες και τη χρήση χαρτιού, έχουν λιγότερα τηλεφωνήματα μεταξύ του προσωπικού, υψηλότερη παραγωγικότητα, άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, και παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους.