Οι Γαστρονομικές Κοινότητες – Gastronomy and Wine Τourism είναι το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης στον χώρο της γαστρονομίας και του τουρισμού και η δράση του εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα με στόχο την ανάδειξη του πλούτου της ελληνικής γαστρονομίας σε κάθε περιοχή της χώρας. Το καινοτόμο πρόγραμμα “Γαστρονομικές Κοινότητες” βρίσκεται στην καρδιά των νέων τάσεων του τουρισμού γιατί αναδεικνύει την ταυτότητα των προορισμών, προβάλλοντας την αυθεντικότητα κάθε τόπου και όλες τις γαστρονομικές αξίες του, δίνει έμφαση στην εκπαίδευση των επαγγελματιών με στόχο να αλλάξει η νοοτροπία τους και να μυηθούν στις αξίες της συλλογικότητας και της συνεργατικότητας, αξιοποιεί τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία για την ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής προσφοράς κάθε τόπου και, τέλος, αναπτύσσει στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας (συμμετοχή σε εκθέσεις, fam trips, press trips).