Το Epirus 365, μαζί με τοπικούς συλλογικούς φορείς και ανεξάρτητους ιδιωτικούς φορείς, έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην επιτυχημένη τουριστική προβολή της Ηπείρου στη Σκανδιναβική και Ισραηλινή αγορά (την τελευταία δε, επιτυχώς για 6 χρόνια), με την προσθήκη πάντα και νέων ενδιαφερόντων, για κάθε αγορά – στόχο γενικότερα. Πιο εξειδικευμένα, σε κάθε πτήση του Σκανδιναβικού Ομίλου επιδιώκεται να υπάρχει κατηγορία επισκεπτών με ενδιαφέρον για ορεινές περιοχές.