Στο πρόβλημα «πώς έμαθαν οι πελάτες για την επιχείρηση» πλέον υπάρχει απάντηση. Με την εφαρμογή Moses, μια τουριστική επιχείρηση είναι σε θέση να γνωρίζει σε real time από ποιο διαφημιστικό μέσο ήρθε κάθε πελάτης. Έτσι, μπορεί να περικόψει όλες τις άσκοπες διαφημιστικές ενέργειες και να…