Οι καθημερινές εργασίες ενός τουριστικού καταλύματος, ειδικά σε front-office επίπεδο, είναι πολλές και επαναλαμβανόμενες, από το checkin μέχρι την αποστολή μηνυμάτων καλωσορίσματος, την έκδοση ενός παραστατικού ή τον υπολογισμό και ενημέρωση καθαριοτήτων. Το Hotelist έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα των διαφορετικών συστημάτων που χρησιμοποιεί ένα…