Η επικοινωνία της Blue Star Ferries προωθεί εμμέσως και ευθέως τον ελληνικό τουρισμό. Η online στρατηγική της Blue Star Ferries για το 2019 συμπλήρωσε την 360ο καμπάνια της μάρκας με πολύ μεγάλη επιτυχία. Συνέβαλε τόσο στην ενίσχυση του brand awareness που έγινε κυρίως μέσω ΑΤL οχημάτων, όσο και στην επίτευξη traffic στο website της εταιρείας το οποίο απέφερε εντυπωσιακή αύξηση των online πωλήσεων σε σχέση με το 2018. Με τις επικοινωνίες στα διαφορετικά online μέσα, καταφέραμε να τραβήξουμε την προσοχή του κοινού, να οδηγήσουμε σε conversion μεγάλο ποσοστό αυτού και τέλος, να κάνουμε retain πολλούς από αυτούς τους επιβάτες.