Ο σεβασμός στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον άνθρωπο αποτελούν κύριες προτεραιότητες για τον Όμιλο Aldemar Resorts, όχι μόνο γιατί συμβαδίζουν με τις μακροχρόνιες αξίες του Ομίλου, αλλά γιατί συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία αξίας που επιδιώκει. Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης CARE, ο Όμιλος Aldemar Resorts επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη της Ελλάδας ως φιλικού προς το περιβάλλον προορισμού που μπορεί να αποτελέσει έναν ποιοτικό πόλο έλξης τουριστών.